top of page

:מנויים

BUDDHA PRO

₪ 550

לחודש

כניסה ללא הגבלה

י 30% הנחה על כל שיעור נוסף

מעקב מקצועי ובניית תוכנית אימון

י 30% הנחה על ריטריטים

BUDDHA 2

₪ 420

לחודש

י 2 כניסות בשבוע

י 30% הנחה על כל שיעור נוסף

מעקב מקצועי ובניית תוכנית אימון

י 30% הנחה על ריטריטים

BUDDHA 1

₪ 230

לחודש

כניסה 1 בשבוע

י 30% הנחה על כל שיעור נוסף

מעקב מקצועי

י 30% הנחה על ריטריטים

:כרטיסיות

י 10 אימונים
₪650

י 5 אימונים
₪350

י 3 אימונים
₪220

אימון בודד
80

האימונים האישיים שלנו מוגדרים לפי מטרות המתאמן ומשלבים בתוכם אספקטים שונים של אימון וטיפול.
 

אימון אישי באורך 75 דקות, כחלק מתוכנית אימונים מתוכננת, ותמיכה בפציעות.
(שימוש באלמנטים טיפוליים במקרה הצורך):

280 ש"ח ליחיד
350 ש"ח לזוג


סשן מתיחות טיפולי באורך 45 דקות:

200 ש"ח.

 

אימון כוח, גמישות ומוביליות לגיל השלישי באורך 45 דקות (מותאם לכל הרמות, שימוש באלמנטים טיפוליים).

200 ש"ח. 

:אימונים אישיים

bottom of page